main Image
המדריך הכולל לבר מצווה-5 חומשי תורה
מחיר 399 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח

המדריך הכולל לבר מצווה-5 חומשי תורה

כשהרב הווירטואלי לידך בשיטה שכל אחד יכול
בשעות שנוחות לך ובאופן ידידותי ואינטרקטיבי
המתכון הבדוק ללימוד קריאת התורה וההפטרה.

בתוכנה תוכל למצוא את התכנים הבאים:
מבוא לבר מצווה
לימוד ברכות התורה
לימוד ברכות ההפטרה
לימוד כל קריאות התורה
לימוד כל קריאות ההפטרה
לימוד הלכות טלית ותפילין
לימוד טעמי המקרא

ניתן להזמין בכל אחד מהנוסחים:
ספרדי, אשכנזי ומרוקאי
וכן בשפות עברית או אנגלית.

מחיר 399 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח
Top