main Image
המדריך הכולל לבר מצווה-לימוד פרשה והפטרה
מחיר 149 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח

המדריך הכולל לבר מצווה-לימוד פרשה והפטרה

כשהרב הווירטואלי לידך בשיטה שכל אחד יכול
בשעות שנוחות לך ובאופן ידידותי ואינטרקטיבי
המתכון הבדוק ללימוד קריאת התורה וההפטרה.

בתוכנה תוכל למצוא את התכנים הבאים:
מבוא לבר מצווה
לימוד ברכות התורה
לימוד ברכות ההפטרה
לימוד קריאת הפרשה
לימוד קריאת ההפטרה
לימוד הלכות טלית ותפילין
לימוד טעמי המקרא

ניתן להזמין בכל אחד מהנוסחים:
ספרדי, אשכנזי ומרוקאי
וכן בשפות עברית או אנגלית.

מחיר 149 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח
Top