main Image
תוכנה יחודית ללימוד קריאת מגילת אסתר
מחיר 99 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח

תוכנה יחודית ללימוד קריאת מגילת אסתר

תוכנה יחודית ללימוד קריאת מגילת אסתר עם טעמים
התוכנה כוללת צפייה במגילת אסתר
בכתב מגילה ובכתב רגיל
והכל לפי בחירת המשתמש.

ניתן לרכוש בכל אחד מהנוסחים:
אשכנזי בסגנון ישראלי, אשכנזי בסגנון אמריקאי
מרוקאי, ספרדי ירושלמי ותימני.

מחיר 99 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח
Top