main Image
המדריך הכולל לבר מצווה - גרסת הזהב
מחיר 690 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח

המדריך הכולל לבר מצווה - גרסת הזהב

כשהרב הווירטואלי לידך בשיטה שכל אחד יכול
בשעות שנוחות לך ובאופן ידידותי ואינטרקטיבי
המתכון הבדוק ללימוד קריאת התורה וההפטרה.

דיסק און קי מוזהב של תוכנת
המדריך הכולל לבר המצווה
בנוסחים ספרדי, אשכנזי ומרוקאי
וכן בשפות עברית או אנגלית.

בתוכנה תוכל למצוא את התכנים הבאים:
מבוא לבר מצווה
לימוד ברכות התורה
לימוד ברכות ההפטרה
לימוד כל קריאות התורה
לימוד כל קריאות ההפטרה
לימוד הלכות טלית ותפילין
לימוד טעמי המקרא

מחיר 690 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 18 ש"ח
Top